کارخانه نانوپوش تولید کننده نسل جدید مواد شیمیایی صنعت ساختمان، چسب،رنگ، عایق،‌ درزگیر

تمامی محصولات کارخانه تولید شده تحت نظارت مسئولین کنترل کیفی کمپانی TURKSIL

محصولات نانوپوش

برند نانوپوش و نانوپوشش به عنوان نام و علامت تجاری در اداره کل مالکیت صنعتی بـه ثبت رسیده وهرگونه کپی برداری از آن پیگـرد قانونی دارد.

کارخانه نانوپوش با قاطعیت اعلام می دارد که به هر فعالیتی که با نام یا علامت های تجاری نانوپوش و نانوپوشش و یا پسوند و پیشوند های مشابه سازی شده به منظور سوء استفاده از هویت، نام تجاری و محصولات (اعم از نام و یا ظروف اختصاصی ثبت شده نانوپوش در اداره کل مالکیت صنعتی) بصورت عمد یا غیر عمد باشد، شدیدا برخورد و پیگرد قانونی نموده و غرامت سنگین چند صد میلیونی مالی از سوء استفاده گر خواهد داشت.

همه محصولات